VH biogas 1 2 3 4 5 6 7
Hem / Bakgrund / Process / Information / Kontakt

loggor

Bakgrund

På initiativ från Lantbrukare, LRF och Vårgårda kommun genomfördes en förstudie av Innovatum Teknikpark 2008-9 med stöd från Länsstyrelsen. Förstudiens övergripande syfte var att översiktligt utreda de lokala förutsättningarna för biogasproduktion i Herrljunga och Vårgårda och avsättningsmöjligheter för biogasen. I förstudien organiserade sig lantbrukarna och bildade Vårgårda-Herrljunga Biogas ek f.

Utifrån förstudiens resultat ville föreningen gå vidare och genomföra ett projekt för att i skarpt läge utreda förutsättningarna för biogasproduktion i Vårgårda och Herrljunga området. Föreningen gav Hushållningssällskapet uppdraget att genomföra projektet, vars syfte var att utreda och skapa förutsättningar för lokalt producerat förnyelsebart fordonsbränsle genom att röta gödsel och organiska restprodukter till biogas. Projektet som skapade förutsättningarna för Vårgårda-Herrljunga Biogas AB:s bildande, pågick från oktober 2009 till september 2011 och finansierades av;
2008-2009 Förstudie med stöd från Länsstyrelsen.
2009-2011 Fördjupningsstudie
2012 Ägarfrågor, projektering och avtal
2013 januari Anläggningsbyggande
2014 januari Driftsstart
augusti Officiell invigning
2015 Komplettering med avpacketerare för förpackat livsmedel mm.
Utredning och investering har delfinansierats av
    •  Västra Götalandsregionen, Miljönämnden
    •  Länsstyrelsen, Projektstöd